اخبارمرکز

عزاداری،عاشورای حسینی در مرکز خیریه معلولین و سالمندان اراک

عزاداری،عاشورای حسینی در مرکز خیریه معلولین و سالمندان اراک ، توسط هئیت سجادی روستای چقاء برای معلولین ذهنی،جسمی ، مادران سالمند و بیماران اعصاب و روان در آسایشگاه

لینک ویدئو :https://www.aparat.com/v/PU0ld