اخبارمرکز

بازدیددانشجویان رشته بهداشت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحداراک ازمرکز خیریه اراک

در مورخه95/09/24 تعدادی ازدانشجویان رشته بهداشت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحداراک به اتفاق سرکار خانم اقتصادی در مرکزحضور پیدا کرده و از مددجویان بازدید به عمل آوردند.