شماره حسابهای نذورات

1- شماره حساب جاری سیبا : 0105376094002 بانک ملی شعبه ولیعصر جهت واریز کمکهای نقدی 2- کارت به کارت بانک ملی : 6037991199538590 * 3- شماره حساب : 0106199567004 جهت خرید گوسفند
4- شماره حساب جام : 1708777758 بانک ملت شعبه مرکزی 5- شماره حساب جام : 2091284449 بانک ملت شعبه شریعتی 5- کارت به کارت بانک ملت : 6104337770046454
مرکز خیریه جامع توانبخشی شبانه روزی اراک
آسایشگاه معلولین مرکز خیریه جامع توانبخشی شبانه روزی اراک
آسایشگاه معلولین مرکز خیریه جامع توانبخشی شبانه روزی اراک
ساختمان ساعدی عراقی
ساختمان ساعدی عراقی
ساختمان شهید سعید آمره
ساختمان بیماران روانی و مزمن مرکز خیریه جامع توانبخشی شبانه روزی اراک
سرای سالمندان محمود رشیدی عراقی
آسایشگاه معلولین مرکز خیریه جامع توانبخشی شبانه روزی اراک
آسایشگاه معلولین مرکز خیریه جامع توانبخشی شبانه روزی اراک

بازدیددانشجویان رشته بهداشت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحداراک ازمرکز خیریه اراک

در مورخه95/09/24 تعدادی ازدانشجویان رشته بهداشت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحداراک به اتفاق سرکار خانم اقتصادی در مرکزحضور پیدا کرده و از مددجویان بازدید به عمل آوردند.

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری