اخبارمرکز

برگزاری کلاس درس دانشجویان ،رشته کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک

برگزاری کلاس درس کاردمانی دانشجویان ،رشته کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک، با حضور استادخانم دکتر قاری درمرکز خیریه معلولین (ذهنی،جسمی،روانی،سالمند)اراک