اخبارمرکز

بازدید بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج حضرت زهرا (س)،حوزه مقاومت بسیج اصناف اراک از سرای سالمندان رشیدی عراقی

درمورخه95/09/22 بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج حضرت زهرا (س)،حوزه مقاومت بسیج اصناف اراک در مرکز خیریه حضور پیدا کرده و  از سرای سالمندان رشیدی عراقی بازدید به عمل آوردند. با تشکر از سرکارخانم دهناد و سایر عزیزان که با حضور شان درمرکز لبخند را برای مددجویان این مجموعه به ارمغان آوردند.