شماره حسابهای نذورات

1- شماره حساب جاری سیبا : 0105376094002 بانک ملی شعبه ولیعصر جهت واریز کمکهای نقدی 2- کارت به کارت بانک ملی : 6037991199538590 * 3- شماره حساب : 0106199567004 جهت خرید گوسفند
4- شماره حساب جام : 1708777758 بانک ملت شعبه مرکزی 5- شماره حساب جام : 2091284449 بانک ملت شعبه شریعتی 5- کارت به کارت بانک ملت : 6104337770046454

سفرزیارتی ، سیاحتی مددجویان معلول ذهنی و جسمی واعصاب روان به شیراز

با عنایت از الطاف خیری ازخیرین محترم تعدادی ازمددجویان معلول ذهنی ،جسمی واعصاب روان به سفرزیارتی ، سیاحتی به شیراز راهی شدند که جادارد از لطف این خیر گرامی و سایر عزیزانی که در این سفر همراه مددجویان بودند،نهایت تشکر و قدردانی را به عمل آورد.

\"\"

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری