شماره حسابهای نذورات

1- شماره حساب جاری سیبا : 0105376094002 بانک ملی شعبه ولیعصر جهت واریز کمکهای نقدی 2- کارت به کارت بانک ملی : 6037991199538590 * 3- شماره حساب : 0106199567004 جهت خرید گوسفند
4- شماره حساب جام : 1708777758 بانک ملت شعبه مرکزی 5- شماره حساب جام : 2091284449 بانک ملت شعبه شریعتی 5- کارت به کارت بانک ملت : 6104337770046454

افتتاح بخش کودکان زیر 14 سال مرکزی خیریه جامع توانبخشی شبانه روزی اراک

افتتاح بخش کودکان زیر 14 سال مرکزی خیریه جامع توانبخشی شبانه روزی اراک

تاریخ 30 خرداد 1394

با حضور

استاندار  و هیئت همراه محترم

فرماندار و هیئت همراه محترم

مدیرکل سازمان بهزیستی و هیئت همراه محترم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و هیئت همراه محترم

هیئت امناء مرکز

مرکز خیریه معلولین اراک

مرکز خیریه معلولین اراک

 

مرکز خیریه معلولین اراک

سپس بازدیدی از تمامی قسمتها صورت پذیرفت

مرکز خیریه معلولین اراک

 

مرکز خیریه معلولین اراک

 

مرکز خیریه معلولین اراک

مرکز خیریه معلولین اراک

در پایان مراسم ضافت ماه مبارک رمضان برگزار گردید

 

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری