شماره حسابهای نذورات

1- شماره حساب جاری سیبا : 0105376094002 بانک ملی شعبه ولیعصر جهت واریز کمکهای نقدی 2- کارت به کارت بانک ملی : 6037991199538590 * 3- شماره حساب : 0106199567004 جهت خرید گوسفند
4- شماره حساب جام : 1708777758 بانک ملت شعبه مرکزی 5- شماره حساب جام : 2091284449 بانک ملت شعبه شریعتی 5- کارت به کارت بانک ملت : 6104337770046454

برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی و رفتاری مخصوص پرسنل خانم شاغل

دربخش های سالمندان و بیماران اعصاب و روان مزمن که ازتاریخ 92/11/05 لغایت 92/11/28 درسه گروه کاری آموزسی برگزارشده بود درتاریخ 92/12/06 با انجام آزمون به اتمام رسید. گواهی مربوطه درصورت موفقیت و کسب نمره قبولی صادر و به شرکت کنندگان اعطاء خواهد شد.

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری