شماره حسابهای نذورات

1- شماره حساب جاری سیبا : 0105376094002 بانک ملی شعبه ولیعصر جهت واریز کمکهای نقدی 2- کارت به کارت بانک ملی : 6037991199538590 * 3- شماره حساب : 0106199567004 جهت خرید گوسفند
4- شماره حساب جام : 1708777758 بانک ملت شعبه مرکزی 5- شماره حساب جام : 2091284449 بانک ملت شعبه شریعتی 5- کارت به کارت بانک ملت : 6104337770046454

طرح حامي 

(پرداخت شهريه مددجويان نيازمند)

 

 نيكوكار گرامي
همانطور كه مي دانيد ، در اين مركز  معلولین ذهنی (مرد ) ، سالمند(زن) و بیمار روانی مزمن(زن و مرد )  به صورت شبانه روزي نگهداري مي شود. گروه كثيري از خانواده هاي  اين مدد جويان  از اقشار آسيب پذير بوده وتوانپرداخت حداقل شهريه  مربوط به  هزینه نگهدار ی وآموزش  بستگان خود را ندارند.

 

disabilities1 

از شما درخواست مي گردد
با شركت درطرح  حامي  در تامين شهريه مددجويان ما را ياري نماييد. شمامي توانيد حامي يك يا چند مددجو  شده  و بخشي و يا تمام  هزينه شهريه نگهداري يا آموزشمددجويان را متقبل شويد.
براي كسب اطلاعات بيشترراجع به مددجويان نيازمندمي توانيد به واحد مددكاري اجتماعي مرکز  مراجعه فرمائید.
تلفن واحد مددكاري اجتماعي :4132445 داخلی 20

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری