شماره حسابهای نذورات

1- شماره حساب جاری سیبا : 0105376094002 بانک ملی شعبه ولیعصر جهت واریز کمکهای نقدی 2- کارت به کارت بانک ملی : 6037991199538590 * 3- شماره حساب : 0106199567004 جهت خرید گوسفند
4- شماره حساب جام : 1708777758 بانک ملت شعبه مرکزی 5- شماره حساب جام : 2091284449 بانک ملت شعبه شریعتی 5- کارت به کارت بانک ملت : 6104337770046454

SAM 14401

آسايشگاه سالمندان1 (سرای رشیدی عراقی )

 

IMG 5342111

این سرا درسال        توسط خیرنیکوکار     ساخته شد و دراتیار موسسه قرارگرفت

 

 

در اين آسايشگاه خانم هاي سالمند و از كار افتاده بصورت شبانه روزي

  نگهداري مي شوند.ظرفیت اسمی این آسایشگاه 100مددجومیباشدکه

در حال حاضر 50 نفر سالمند بصورت شبانه روزي  پذيرش شده است.

SAM 14371

 

SAM 01001

 

IMG 00201

 

SAM 14341

 

SAM 14331

 

SAM 14291

 

SAM 14281

 

SAM 14191

 

 

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری