شماره حسابهای نذورات

1- شماره حساب جاری سیبا : 0105376094002 بانک ملی شعبه ولیعصر جهت واریز کمکهای نقدی 2- کارت به کارت بانک ملی : 6037991199538590 * 3- شماره حساب : 0106199567004 جهت خرید گوسفند
4- شماره حساب جام : 1708777758 بانک ملت شعبه مرکزی 5- شماره حساب جام : 2091284449 بانک ملت شعبه شریعتی 5- کارت به کارت بانک ملت : 6104337770046454
عنوان نویسنده کلیک ها
آسایشگاه سالمندان2(سرای ساعدی عراقی) نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 1894
واحدهای داخل مرکز خیریه جامع توانبخشی شبانه روزی اراک نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 2078
ساعات ملاقات و توصیه های لازم نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 1632
آسایشگاه مددجویان روانی مزمن نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 2410
آسایشگاه معلولین ذهنی و جسمی نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 4877
آسایشگاه سالمندان1(سرای رشیدی عراقی) نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 2273
دفتر جلب کمکهای مردمی نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 1790
بودجه نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 1653
اهداف نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 1723
اقلام مورد نیاز نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 3749
تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری