شماره حسابهای نذورات

1- شماره حساب جاری سیبا : 0105376094002 بانک ملی شعبه ولیعصر جهت واریز کمکهای نقدی 2- کارت به کارت بانک ملی : 6037991199538590 * 3- شماره حساب : 0106199567004 جهت خرید گوسفند
4- شماره حساب جام : 1708777758 بانک ملت شعبه مرکزی 5- شماره حساب جام : 2091284449 بانک ملت شعبه شریعتی 5- کارت به کارت بانک ملت : 6104337770046454
عنوان نویسنده کلیک ها
آسایشگاه سالمندان2(سرای ساعدی عراقی) نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 2289
واحدهای داخل مرکز خیریه جامع توانبخشی شبانه روزی اراک نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 2489
ساعات ملاقات و توصیه های لازم نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 2012
آسایشگاه مددجویان روانی مزمن نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 3222
آسایشگاه معلولین ذهنی و جسمی نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 5707
آسایشگاه سالمندان1(سرای رشیدی عراقی) نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 2681
دفتر جلب کمکهای مردمی نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 2165
بودجه نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 2003
اهداف نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 2111
اقلام مورد نیاز نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 4430
تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری