شماره حسابهای نذورات

1- شماره حساب جاری سیبا : 0105376094002 بانک ملی شعبه ولیعصر جهت واریز کمکهای نقدی 2- کارت به کارت بانک ملی : 6037991199538590 * 3- شماره حساب : 0106199567004 جهت خرید گوسفند
4- شماره حساب جام : 1708777758 بانک ملت شعبه مرکزی 5- شماره حساب جام : 2091284449 بانک ملت شعبه شریعتی 5- کارت به کارت بانک ملت : 6104337770046454
عنوان نویسنده کلیک ها
آسایشگاه سالمندان2(سرای ساعدی عراقی) نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 1164
واحدهای داخل مرکز خیریه جامع توانبخشی شبانه روزی اراک نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 1240
ساعات ملاقات و توصیه های لازم نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 1059
آسایشگاه مددجویان روانی مزمن نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 1277
آسایشگاه معلولین ذهنی و جسمی نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 2732
آسایشگاه سالمندان1(سرای رشیدی عراقی) نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 1445
دفتر جلب کمکهای مردمی نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 1042
بودجه نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 1014
اهداف نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 1069
اقلام مورد نیاز نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 2477
تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری