شماره حسابهای نذورات

1- شماره حساب جاری سیبا : 0105376094002 بانک ملی شعبه ولیعصر جهت واریز کمکهای نقدی 2- کارت به کارت بانک ملی : 6037991199538590 * 3- شماره حساب : 0106199567004 جهت خرید گوسفند
4- شماره حساب جام : 1708777758 بانک ملت شعبه مرکزی 5- شماره حساب جام : 2091284449 بانک ملت شعبه شریعتی 5- کارت به کارت بانک ملت : 6104337770046454
عنوان نویسنده کلیک ها
آسایشگاه سالمندان2(سرای ساعدی عراقی) نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 1453
واحدهای داخل مرکز خیریه جامع توانبخشی شبانه روزی اراک نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 1520
ساعات ملاقات و توصیه های لازم نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 1272
آسایشگاه مددجویان روانی مزمن نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 1577
آسایشگاه معلولین ذهنی و جسمی نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 3802
آسایشگاه سالمندان1(سرای رشیدی عراقی) نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 1737
دفتر جلب کمکهای مردمی نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 1318
بودجه نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 1259
اهداف نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 1303
اقلام مورد نیاز نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 2957
تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری