شماره حسابهای نذورات

1- شماره حساب جاری سیبا : 0105376094002 بانک ملی شعبه ولیعصر جهت واریز کمکهای نقدی 2- کارت به کارت بانک ملی : 6037991199538590 * 3- شماره حساب : 0106199567004 جهت خرید گوسفند
4- شماره حساب جام : 1708777758 بانک ملت شعبه مرکزی 5- شماره حساب جام : 2091284449 بانک ملت شعبه شریعتی 5- کارت به کارت بانک ملت : 6104337770046454

مرکزخیریه جامع توانبخشی شبانه روزی اراک

(موسسه خیریه معلولین اراک)

مکانی برای زندگی کردن ، نه زنده ماندن

مرکز نگهداری، آموزش و توانبخشی معلولین (مرد) ، سالمندان (زن)و بیماران  روانی مزمن (زن و مرد)

بنیادی انسانی بر پایه نیات خیر مردم نیکوکار، غیردولتی، غیرانتفاعی، مردمی

IMG_0133

چه لطف و افتخاري بزرگ است كه خداوند دانا و حكيم مقدر فرمايند كه انتخاب شوي . تا در حضورت براي رسيدن به كمال در مسير خدمت به غير خود تلاش نمايي

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری